Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, potatis och sockerbetor

4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

17 386

243

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

35 860

1 031

..

..

..

..

Jönköpings

27 398

169

..

..

..

..

Kronobergs

24 753

135

..

..

..

..

Kalmar

30 578

387

39 073

314

53 997

1 081

Gotlands

31 133

588

..

..

..

..

Blekinge

26 575

125

33 732

573

58 060

1 638

Skåne

34 519

3 691

37 493

1 396

59 841

42 012

Hallands

33 346

1 292

..

..

57 786

1 668

Västra Götalands

32 184

1 674

..

..

..

..

Värmlands

24 880

492

..

..

..

..

Örebro

30 077

442

..

..

..

..

Västmanlands

24 223

75

..

..

..

..

Dalarnas

27 469

668

..

..

..

..

Gävleborgs

19 589

407

..

..

..

..

Västernorrlands

17 852

230

..

..

..

..

Jämtlands

17 628

176

..

..

..

..

Västerbottens

18 153

491

..

..

..

..

Norrbottens

17 848

506

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

33 462

3 162

39 763

295

57 545

32 021

Götalands mellanbygder

31 884

2 349

35 547

1 651

56 464

17 313

Götalands n slättbygder

34 384

2 240

..

..

..

..

Svealands slättbygder

27 588

1 041

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

25 084

840

37 300

188

50 218

183

M Sveriges skogsbygder

23 279

765

..

..

..

..

Nedre Norrland

23 146

1 039

..

..

..

..

Övre Norrland

17 470

951

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2014

31 367

13 037

36 517

2 411

59 773

49 517

2013

30 784

13 171

36 797

2 339

57 657

52 668

2012

30 533

13 335

36 338

2 097

55 781

55 883

2011

29 336

12 724

36 644

2 038

53 921

59 012

2010

29 374

13 558

37 020

2 136

52 920

61 595

2009

29 470

13 594

36 985

2 248

51 703

64 296


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.