Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5a. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

4 603

732

4 108

241

4 407

136

0112

4 379

394

3 602

116

..

..

0321*

5 877

1 215

4 322

605

5 300

261

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

4 974

709

2 307

182

..

..

0431*

5 116

460

4 662

218

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

5 470

1 123

4 144

639

5 892

152

0312

4 594

199

4 295

106

..

..

0321*

5 877

1 215

4 322

605

5 300

261

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

5 289

759

4 077

659

..

..

1922*

4 285

268

3 967

246

..

..

2121*

4 077

118

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

5 028

746

3 227

200

..

..

0421*

4 974

709

2 307

182

..

..

0422*

5 686

737

4 524

446

4 922

194

0431*

5 116

460

4 662

218

..

..

0521*

4 938

230

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

..

..

0512

5 133

165

..

..

..

..

0513

6 992

1 224

4 659

323

6 400

489

0514

6 125

1 235

3 901

386

5 953

313

0515

5 847

1 124

3 751

268

..

..

0521*

4 938

230

..

..

..

..

0821*

4 017

347

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

5 214

186

..

..

..

..

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

4 893

159

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

6 386

1 002

4 321

208

5 316

172

0812

5 654

246

..

..

..

..

0813

5 808

177

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

4 017

347

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 290

313

..

..

2 986

91

0912

5 495

1 056

4 671

510

4 670

233

0913

4 494

181

..

..

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

6 267

623

5 278

279

4 151

88

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

6 770

286

4 400

139

5 037

256

1112

6 623

196

..

..

5 916

117

1121

7 928

870

5 694

232

6 572

224

1122

6 671

390

..

..

6 944

106

1123

6 855

700

5 152

341

6 191

129

1124*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

8 210

1 009

4 865

209

7 134

274

1212

7 400

640

4 171

202

7 662

131

1213

6 647

295

3 649

81

6 538

193

1214

7 803

761

5 731

328

7 066

227

1215

6 723

792

3 882

196

7 501

364

1216

7 670

1 054

5 414

474

7 102

239

1221

..

..

..

..

..

..

1222

6 812

330

4 840

91

6 138

112

1321*

6 898

520

4 865

289

4 219

65

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

5 987

503

5 385

348

..

..

1321*

6 898

520

4 865

289

4 219

65

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

6 001

226

4 290

110

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

6 001

226

4 290

110

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

4 492

143

..

..

..

..

1421

5 267

108

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

5 205

484

3 845

105

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

1612

5 291

211

..

..

..

..

1613

5 390

107

..

..

..

..

1614

4 819

280

..

..

..

..

1615

5 458

434

2 800

147

4 074

99

1616

5 502

578

3 477

270

5 337

76

1617

5 042

71

..

..

..

..

1621

5 377

439

2 708

105

5 281

211

1622

6 272

1 173

3 569

206

5 389

278

1623

5 916

838

2 738

196

4 442

205

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

4 623

305

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

5 565

162

4 275

130

..

..

1712

3 987

70

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

4 623

305

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

5 564

122

4 142

99

..

..

1812

5 981

823

5 130

786

5 457

244

1813

4 945

59

..

..

..

..

1821*

4 945

457

3 829

321

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

5 686

737

4 524

446

4 922

194

0431*

5 116

460

4 662

218

..

..

1821*

4 945

457

3 829

321

..

..

1911

5 286

964

3 983

635

..

..

1912

3 692

130

2 890

157

..

..

1921*

5 289

759

4 077

659

..

..

1922*

4 285

268

3 967

246

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

..

..

2011

4 338

360

2 997

267

..

..

2012

..

..

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

..

..

2121*

4 077

118

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.