Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5b. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

3 787

560

3 586

525

0112

..

..

3 463

445

3 167

396

0321*

..

..

4 822

1 117

3 770

681

0322*

..

..

3 138

133

2 502

79

0421*

..

..

4 066

573

3 582

649

0431*

..

..

3 503

354

3 298

501

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

4 353

1 126

3 941

661

0312

..

..

3 525

323

2 616

178

0321*

..

..

4 822

1 117

3 770

681

0322*

..

..

3 138

133

2 502

79

1921*

..

..

4 637

1 021

4 238

1 020

1922*

..

..

3 591

409

3 464

357

2121*

..

..

2 706

418

2 876

352

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

4 128

683

3 603

646

0421*

..

..

4 066

573

3 582

649

0422*

..

..

4 313

544

4 356

586

0431*

..

..

3 503

354

3 298

501

0521*

..

..

3 224

243

3 418

291

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

3 416

118

3 724

76

0512

..

..

3 784

156

3 309

135

0513

..

..

5 464

1 036

5 229

348

0514

..

..

4 804

844

4 485

612

0515

..

..

4 644

631

4 235

822

0521*

..

..

3 224

243

3 418

291

0821*

..

..

2 906

305

3 218

370

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

2 755

122

3 514

87

0612

..

..

3 681

354

3 758

340

0621*

..

..

3 591

274

3 829

288

0622*

..

..

2 773

237

3 526

245

1322*

..

..

3 218

113

3 051

106

1611*

..

..

3 998

107

3 441

126

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

3 591

274

3 829

288

0622*

..

..

2 773

237

3 526

245

0711

..

..

3 355

414

3 776

477

0731*

..

..

2 770

76

..

..

0831*

..

..

2 530

127

..

..

1131*

..

..

3 482

108

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

5 484

381

4 158

956

3 678

355

0812

4 287

216

3 462

447

..

..

0813

..

..

3 467

236

3 932

187

0814

..

..

2 735

109

2 423

77

0821*

..

..

2 906

305

3 218

370

0831*

..

..

2 530

127

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 572

204

3 438

482

3 200

188

0912

4 807

347

4 170

1 274

3 580

369

0913

4 610

89

3 474

363

2 872

136

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

2 770

76

..

..

0831*

..

..

2 530

127

..

..

1011

4 846

97

4 245

881

3 778

431

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

2 770

76

..

..

1111

..

..

4 991

395

..

..

1112

..

..

4 749

278

3 855

154

1121

6 902

164

5 798

869

5 265

187

1122

6 714

104

4 810

476

3 381

112

1123

5 792

148

4 841

690

5 271

461

1124*

..

..

4 116

169

4 289

79

1131*

..

..

3 482

108

..

..

1211

7 573

66

6 298

988

5 439

170

1212

6 633

121

5 577

624

5 415

150

1213

..

..

4 943

319

4 323

105

1214

..

..

6 344

732

5 004

150

1215

..

..

4 826

929

4 591

421

1216

..

..

5 704

949

5 544

464

1221

..

..

4 018

160

..

..

1222

..

..

5 186

364

4 637

156

1321*

..

..

4 987

844

5 106

568

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

..

..

4 116

169

4 289

79

1131*

..

..

3 482

108

..

..

1311

..

..

4 977

886

4 454

714

1321*

..

..

4 987

844

5 106

568

1322*

..

..

3 218

113

3 051

106

1331*

..

..

4 137

348

3 732

385


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

4 137

348

3 732

385

1411

..

..

..

..

3 226

136

1412

..

..

3 622

152

3 377

249

1421

..

..

4 035

96

3 706

197

1511

..

..

3 846

135

3 533

135

1512

..

..

4 356

421

3 998

647

1521

..

..

3 590

101

3 643

159

1522

..

..

3 493

134

3 078

158

1611*

..

..

3 998

107

3 441

126

1612

..

..

4 442

416

4 021

418

1613

..

..

3 866

201

3 425

214

1614

..

..

3 885

242

3 700

377

1615

..

..

5 384

328

4 260

453

1616

..

..

4 480

380

4 055

582

1617

..

..

4 062

106

3 298

158

1621

..

..

4 432

530

4 021

760

1622

..

..

5 135

680

5 216

1 180

1623

..

..

4 924

507

4 811

801

1721*

..

..

..

..

1 654

82

1722*

..

..

4 068

402

3 505

457

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

..

..

4 062

381

3 724

460

1712

..

..

3 123

238

2 696

303

1713

..

..

3 013

166

2 237

144

1721*

..

..

..

..

1 654

82

1722*

..

..

4 068

402

3 505

457

1723*

..

..

2 051

110

2 018

88

1724*

..

..

2 169

97

1 698

79

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

2 051

110

2 018

88

1811

..

..

4 082

214

3 473

259

1812

..

..

4 901

1 098

4 901

1 093

1813

..

..

2 959

147

3 465

163

1821*

..

..

4 067

551

4 201

647

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

4 313

544

4 356

586

0431*

..

..

3 503

354

3 298

501

1821*

..

..

4 067

551

4 201

647

1911

..

..

4 488

1 000

4 368

1 002

1912

..

..

3 328

234

3 206

306

1921*

..

..

4 637

1 021

4 238

1 020

1922*

..

..

3 591

409

3 464

357


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

2 169

97

1 698

79

2011

..

..

3 297

792

3 113

652

2012

..

..

2 967

161

3 650

81

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

1 958

168

1 836

104

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

2 741

374

2 210

185

2121*

..

..

2 706

418

2 876

352

2122*

..

..

1 958

168

1 836

104

2221*

..

..

2 762

323

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

1 905

105

..

..

2212

..

..

2 025

293

..

..

2221*

..

..

2 762

323

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

2 967

473

..

..

2312

..

..

2 482

105

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

2 385

208

..

..

2412

..

..

2 656

157

..

..

2413

..

..

2 912

287

2 700

82

2414

..

..

2 291

148

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

2 519

499

2 715

152

2512

..

..

2 329

112

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.