Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kartor

1. Skördeområden (SKO), södra Sverige
2. Skördeområden (SKO), norra Sverige
3. Produktionsområden (PO8)
4. Höstvete. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd
5. Vårvete. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd
6. Höstråg. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd
7. Vårkorn. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd
8. Havre. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd

1. Skördeområden (SKO), södra Sverige

1. Yield survey districts (SKO), southern Sweden


 

 

 

 

2. Skördeområden (SKO), norra Sverige

2. Yield survey districts (SKO), northern Sweden

 

3. Produktionsområden (PO8)

3. Production areas (PO8)


 

 

 

4. Höstvete. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd

4. Winter wheat. Standard yield for SKO in per cent of the whole country

 5. Vårvete. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd

5. Spring wheat. Standard yield for SKO in per cent of the whole country

 6. Höstråg. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd

6. Winter rye. Standard yield for SKO in per cent of the whole country

 7. Vårkorn. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd

7. Spring barley. Standard yield for SKO in per cent of the whole country

 8. Havre. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd

8. Oats. Standard yield for SKO in per cent of the whole country