Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, spannmål

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, spannmål

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, spannmål

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, oljeväxter

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, oljeväxter

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, ärter och oljelin

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, potatis och sockerbetor

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, oljeväxter

6b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, oljeväxter

7. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, ärter och oljelin

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, potatis och sockerbetor

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, höstvete och vårvete

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, höstråg och höstkorn

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, vårkorn och havre

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, rågvete och blandsäd

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, höstraps och vårraps

10f. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, höstrybs och vårrybs

10g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, oljelin och ärter

10h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, åkerbönor

10i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, slåttervall första skörd och återväxt

10j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, slåttervall total

11. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, majs

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available or too unreliable to be presented