Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2015, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 827

1 490

3 724

430

3 883

229

Uppsala

5 523

2 819

4 076

1 649

4 860

524

Södermanlands

5 364

2 492

4 183

995

4 601

363

Östergötlands

6 446

4 192

4 073

1 040

6 309

982

Jönköpings

5 459

275

..

..

..

..

Kronobergs

4 795

191

..

..

..

..

Kalmar

6 127

1 693

4 051

419

4 362

311

Gotlands

5 284

1 543

4 447

726

4 027

383

Blekinge

6 382

644

5 506

287

4 361

93

Skåne

7 474

7 451

5 007

2 366

6 914

2 503

Hallands

6 543

1 260

4 701

803

4 481

149

Västra Götalands

5 859

5 219

3 380

1 783

4 859

1 192

Värmlands

5 029

622

3 929

346

5 442

115

Örebro

5 787

1 499

4 749

1 250

5 302

360

Västmanlands

5 256

1 856

3 960

1 481

4 287

155

Dalarnas

4 490

406

3 079

326

4 702

108

Gävleborgs

4 229

182

3 715

228

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 614

6 514

4 987

2 464

7 086

1 568

Götalands mellanbygder

6 378

5 050

4 358

1 774

6 394

1 647

Götalands n slättbygder

6 207

8 110

3 630

2 285

5 591

1 976

Svealands slättbygder

5 382

10 473

4 236

5 869

4 705

1 676

Götalands skogsbygder

5 740

2 366

3 669

1 105

4 815

416

M Sveriges skogsbygder

5 006

1 260

3 062

837

4 378

318

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2015

6 346

33 879

3 996

14 581

6 027

7 639

2014

6 270

33 493

4 041

14 521

5 884

7 686

2013

6 238

33 723

4 097

13 640

5 798

7 872

2012

6 225

33 496

4 228

13 019

5 701

7 991

2011

6 262

33 062

4 387

12 502

5 695

8 177

2010

6 268

32 252

4 585

11 989

5 711

8 340


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.