Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5c. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

4 637

105

..

..

0112

5 992

68

..

..

0321*

5 997

104

..

..

0322*

..

..

..

..

0421*

3 543

208

..

..

0431*

4 611

141

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

0312

..

..

4 163

79

0321*

5 997

104

..

..

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

4 946

270

2 458

89

0421*

3 543

208

..

..

0422*

..

..

..

..

0431*

4 611

141

..

..

0521*

5 039

177

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

4 581

115

..

..

0513

6 046

315

..

..

0514

5 509

433

..

..

0515

5 504

424

2 789

102

0521*

5 039

177

..

..

0821*

4 182

208

2 805

119

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

4 500

158

3 513

125

0621*

4 491

143

3 075

104

0622*

3 600

86

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

4 491

143

3 075

104

0622*

3 600

86

..

..

0711

4 304

291

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


 

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

5 314

511

..

..

0812

4 227

246

..

..

0813

4 378

137

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

4 182

208

2 805

119

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

4 213

296

..

..

0912

5 238

626

..

..

0913

4 114

200

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

4 955

412

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

5 502

94

..

..

1112

4 873

88

..

..

1121

..

..

..

..

1122

5 123

82

..

..

1123

6 277

114

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

..

..

..

..

1212

..

..

..

..

1213

..

..

..

..

1214

..

..

..

..

1215

7 036

140

..

..

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

..

..

..

..

1321*

6 120

402

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

6 007

451

..

..

1321*

6 120

402

..

..

1322*

..

..

..

..

1331

5 695

114

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

5 695

114

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

4 805

72

..

..

1512

5 179

186

4 281

78

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

5 177

131

3 726

96

1613

..

..

..

..

1614

5 059

214

3 201

110

1615

4 915

212

..

..

1616

5 095

230

3 517

135

1617

..

..

..

..

1621

5 071

220

..

..

1622

5 836

225

..

..

1623

5 699

219

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 466

154

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 466

154

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

5 274

87

..

..

1812

5 563

195

..

..

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

0431*

4 611

141

..

..

1821*

..

..

..

..

1911

5 282

97

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

2 564

77

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


 

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.