Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, oljeväxter

6a. Standard yield for yield survey districts in 2015, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

..

..

1 840

363

0112

..

..

1 763

175

0321*

1 946

187

1 975

699

0322*

..

..

..

..

0421*

2 842

128

1 665

275

0431*

..

..

1 766

170

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

2 085

598

0312

..

..

..

..

0321*

1 946

187

1 975

699

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

1 910

497

1922*

..

..

1 939

109

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

2 757

146

2 014

188

0421*

2 842

128

1 665

275

0422*

..

..

2 012

422

0431*

..

..

1 766

170

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

3 508

805

1 876

161

0514

2 917

600

1 642

274

0515

2 909

258

1 790

517

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

3 482

68

..

..

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


 

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

3 988

650

..

..

0812

3 473

120

..

..

0813

3 257

68

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

2 987

220

1 759

83

0912

3 446

640

2 079

301

0913

3 237

119

1 939

76

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

4 058

247

1 945

125

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

4 296

144

..

..

1112

3 787

94

..

..

1121

4 421

603

..

..

1122

3 995

286

..

..

1123

3 291

391

1 760

157

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

4 197

776

..

..

1212

4 086

429

..

..

1213

3 426

210

..

..

1214

3 933

545

..

..

1215

3 722

635

..

..

1216

4 065

782

..

..

1221

..

..

..

..

1222

3 858

227

..

..

1321*

3 324

266

1 878

138

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

3 090

188

1 783

160

1321*

3 324

266

1 878

138

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

2 293

106


 

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

2 293

106

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

2 157

128

1 723

161

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

2 902

159

1 805

85

1613

..

..

..

..

1614

2 700

133

..

..

1615

2 603

203

2 078

84

1616

2 460

148

1 939

177

1617

..

..

..

..

1621

2 191

134

1 772

188

1622

3 142

544

1 910

309

1623

3 320

422

1 856

204

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 598

112

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

1 873

131

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 598

112

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

2 093

68

1812

2 435

138

2 121

518

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

1 658

258

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

2 012

422

0431*

..

..

1 766

170

1821*

..

..

1 658

258

1911

..

..

1 731

581

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

1 910

497

1922*

..

..

1 939

109


 

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


 

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.