Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, potatis och sockerbetor

8. Standard yield for yield survey districts in 2015, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

..

..

..

..

0112

..

..

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

..

..

0312

..

..

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

19 888

80

..

..

..

..

2121*

19 731

241

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

..

..

0513

37 628

740

..

..

..

..

0514

42 804

128

..

..

..

..

0515

31 723

54

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

..

..

0621*

25 242

157

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

27 042

133

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

25 242

157

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

38 245

204

40 898

316

53 837

792

0812

..

..

..

..

..

..

0813

..

..

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

..

..

..

..

..

..

0912

29 367

231

..

..

..

..

0913

33 802

278

..

..

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

29 145

94

35 127

569

60 545

1 543

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

35 263

585

39 836

652

59 327

2 590

1112

40 694

154

38 750

304

54 223

675

1121

37 163

428

38 214

184

64 108

6 736

1122

..

..

..

..

60 178

2 574

1123

33 948

262

..

..

57 338

2 294

1124*

31 340

134

..

..

58 630

321

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

37 229

281

..

..

65 118

5 933

1212

41 211

143

..

..

59 867

2 682

1213

28 619

121

33 088

100

58 349

1 404

1214

35 275

168

..

..

65 707

4 325

1215

36 390

524

..

..

58 926

3 294

1216

..

..

..

..

61 654

4 642

1221

..

..

..

..

56 362

109

1222

33 695

659

..

..

60 539

2 270

1321*

36 924

899

..

..

60 512

1 590

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

31 340

134

..

..

58 630

321

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

32 640

327

..

..

..

..

1321*

36 924

899

..

..

60 512

1 590

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

27 042

133

..

..

..

..

1612

34 800

232

..

..

..

..

1613

..

..

..

..

..

..

1614

..

..

..

..

..

..

1615

35 882

268

..

..

..

..

1616

..

..

..

..

..

..

1617

..

..

..

..

..

..

1621

31 387

307

..

..

..

..

1622

32 089

203

..

..

..

..

1623

33 577

266

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

30 026

96

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

27 721

184

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

30 026

96

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

8 931

135

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

..

..

1812

32 261

357

..

..

..

..

1813

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

1911

..

..

..

..

..

..

1912

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

19 888

80

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

8 931

135

..

..

..

..

2011

27 933

344

..

..

..

..

2012

30 377

323

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

22 698

146

..

..

..

..

2121*

19 731

241

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

21 363

129

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

21 363

129

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

18 564

151

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

21 710

228

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

19 041

175

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

16 234

338

..

..

..

..

2512

21 937

171

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.