Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

9. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2015, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 269

166

836

105

4 162

169

Uppsala

3 308

234

1 827

154

5 106

241

Södermanlands

3 095

242

1 929

172

5 088

242

Östergötlands

3 192

357

2 225

300

5 349

376

Jönköpings

3 248

355

2 117

289

5 319

346

Kronobergs

2 981

188

2 134

169

5 174

198

Kalmar

3 316

339

2 291

276

5 645

332

Gotlands

3 556

232

2 485

201

6 056

250

Blekinge

3 683

103

1 981

88

5 624

120

Skåne

3 682

660

2 449

516

6 051

687

Hallands

3 391

285

3 096

232

6 486

304

Västra Götalands

3 173

950

2 340

732

5 450

955

Värmlands

2 975

343

1 167

194

4 146

332

Örebro

3 456

186

1 665

104

5 134

177

Västmanlands

3 325

126

1 304

76

4 618

123

Dalarnas

3 328

214

1 303

111

4 637

180

Gävleborgs

3 215

268

1 243

163

4 495

275

Västernorrlands

3 121

233

844

122

4 004

220

Jämtlands

3 289

170

..

..

4 187

153

Västerbottens

2 769

309

1 210

181

4 048

282

Norrbottens

2 612

140

..

..

3 812

130

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 739

366

3 236

292

6 981

347

Götalands mellanbygder

3 694

725

2 561

595

6 276

666

Götalands n slättbygder

3 298

620

2 836

501

6 095

588

Svealands slättbygder

3 283

1 007

1 661

651

4 894

933

Götalands skogsbygder

3 198

1 641

2 086

1 310

5 212

1 544

M Sveriges skogsbygder

3 074

578

1 213

302

4 318

487

Nedre Norrland

3 159

634

1 019

359

4 179

553

Övre Norrland

2 729

479

1 171

284

3 940

414

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2015

3 251

6 067

1 904

4 282

5 118

6 037

2014

3 224

6 115

1 848

4 302

5 041

6 086

2013

3 248

6 142

1 829

4 293

5 047

6 260

2012 3)

3 079

3 700

2 010

2 527

5 163

4 035

2011 3)

3 057

3 763

1 909

2 564

5 044

4 317

2010 3)

3 111

3 803

1 777

2 557

4 889

4 357


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.

3) Åren 2010 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.