Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, höstvete och vårvete

10a. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2015, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 149

102

727

4 185

109

196

Uppsala

5 679

104

1 401

4 530

107

769

Södermanlands

5 470

102

1 198

4 494

107

462

Östergötlands

6 473

102

2 017

4 883

111

357

Jönköpings

5 434

105

131

..

..

..

Kronobergs

5 049

102

104

..

..

..

Kalmar

6 167

101

900

4 497

103

247

Gotlands

5 257

103

746

4 371

103

404

Blekinge

6 444

101

339

5 862

100

151

Skåne

7 602

100

3 865

5 660

103

1 005

Hallands

6 420

102

580

5 010

103

441

Västra Götalands

5 994

103

2 321

4 482

121

616

Värmlands

5 130

104

258

..

..

..

Örebro

5 769

101

734

5 078

104

562

Västmanlands

5 433

103

892

4 296

106

664

Dalarnas

4 549

106

206

3 656

120

142

Gävleborgs

4 222

105

97

3 753

109

148

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 694

100

3 362

5 636

103

1 163

Götalands mellanbygder

6 495

101

2 555

4 854

103

919

Götalands n slättbygder

6 291

102

3 821

4 752

119

763

Svealands slättbygder

5 496

102

5 119

4 610

107

2 669

Götalands skogsbygder

5 717

103

1 088

4 216

109

597

M Sveriges skogsbygder

5 116

103

587

4 058

116

358

Nedre Norrland

..

..

..

3 652

104

137

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

6 407

102

16 252

4 721

109

6 196

2014

6 321

102

16 627

4 753

109

6 531

2013

6 228

102

17 115

4 753

108

6 044

2012 3)

6 215

102

10 560

4 604

109

3 556

2011 3)

6 213

102

10 542

4 607

109

3 304

2010 3)

6 406

102

10 634

4 757

108

3 463


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2010 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.