Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, höstråg och höstkorn

10b. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2015, winter rye and winter barley

 

Område

Höstråg

Höstkorn

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

4 841

106

236

..

..

..

Södermanlands

4 770

112

129

..

..

..

Östergötlands

6 002

102

417

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

4 593

112

132

5 105

100

421

Gotlands

4 496

113

133

4 729

100

411

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

6 606

101

1 312

6 228

100

594

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

5 471

114

374

5 579

100

155

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

4 945

102

141

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 862

102

810

6 400

100

414

Götalands mellanbygder

6 029

103

758

5 155

100

1 025

Götalands n slättbygder

5 746

107

732

5 672

100

249

Svealands slättbygder

4 752

107

672

..

..

..

Götalands skogsbygder

5 292

115

138

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

4 319

107

124

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

5 945

105

3 224

5 494

100

1 893

2014

5 855

105

3 339

5 389

100

1 715

2013

5 754

106

3 351

5 244

100

1 713

2012 3)

5 883

106

2 053

5 162

100

1 371

2011 3)

5 816

106

2 051

5 190

100

1 211

2010 3)

5 874

105

2 139

5 420

100

1 012


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2010 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.