Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, vårkorn och havre

10c. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2015, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 915

101

616

3 641

106

503

Uppsala

4 312

101

1 522

4 053

107

806

Södermanlands

4 262

102

963

4 086

108

931

Östergötlands

4 842

102

1 446

4 196

105

978

Jönköpings

3 527

105

409

3 588

103

429

Kronobergs

3 706

107

261

3 829

101

348

Kalmar

3 839

102

999

3 482

102

441

Gotlands

3 999

102

1 056

3 542

105

326

Blekinge

4 361

101

448

3 963

100

188

Skåne

5 630

101

4 078

4 987

102

1 221

Hallands

4 837

101

1 112

4 526

101

804

Västra Götalands

4 496

102

2 269

4 382

107

3 000

Värmlands

3 609

105

635

3 512

114

624

Örebro

4 385

101

953

4 396

104

958

Västmanlands

4 270

101

1 070

4 278

108

994

Dalarnas

3 412

104

453

3 595

109

336

Gävleborgs

2 835

104

485

2 848

109

293

Västernorrlands

2 449

107

242

..

..

..

Jämtlands

2 886

107

197

..

..

..

Västerbottens

2 621

103

396

2 069

107

128

Norrbottens

2 468

103

304

2 417

104

125

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 737

100

3 687

5 091

101

1 423

Götalands mellanbygder

4 543

101

3 135

4 122

104

915

Götalands n slättbygder

4 837

102

2 995

4 598

107

3 080

Svealands slättbygder

4 276

102

5 418

4 172

108

4 396

Götalands skogsbygder

3 844

103

2 108

3 693

105

1 986

M Sveriges skogsbygder

3 320

103

1 110

3 396

108

990

Nedre Norrland

2 815

106

852

2 606

108

288

Övre Norrland

2 555

103

717

2 187

106

237

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

4 475

102

19 903

4 183

107

13 275

2014

4 420

102

20 098

4 185

107

13 627

2013

4 368

102

20 163

4 134

107

13 911

2012 3)

4 382

102

12 268

4 141

106

8 297

2011 3)

4 229

102

12 329

3 983

106

8 637

2010 3)

4 300

102

12 753

4 078

107

9 124


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2010 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.