Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, rågvete och blandsäd

10d. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2015, triticale and mixed grain

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 008

103

124

..

..

..

Uppsala

5 037

107

109

3 901

114

89

Södermanlands

5 018

103

357

..

..

..

Östergötlands

5 692

105

837

3 547

111

147

Jönköpings

4 366

104

127

3 386

105

117

Kronobergs

4 245

102

156

..

..

..

Kalmar

4 737

102

595

3 106

101

99

Gotlands

4 597

102

588

..

..

..

Blekinge

4 841

100

202

..

..

..

Skåne

5 861

103

494

..

..

..

Hallands

5 724

101

484

..

..

..

Västra Götalands

5 347

107

903

3 826

114

440

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

5 334

105

192

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 960

102

638

..

..

..

Götalands mellanbygder

5 037

102

1 321

3 840

114

93

Götalands n slättbygder

5 647

105

1 414

4 089

116

404

Svealands slättbygder

5 123

105

970

3 743

118

350

Götalands skogsbygder

4 720

105

909

3 318

108

453

M Sveriges skogsbygder

4 759

104

246

2 907

114

97

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

1 968

103

74

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

5 306

104

5 524

3 619

114

1 589

2014

5 206

104

6 002

3 669

113

1 673

2013

5 143

103

6 456

3 635

113

1 607

2012 3)

5 043

103

3 504

3 599

114

946

2011 3)

5 080

103

3 997

3 465

112

1 000

2010 3)

5 291

103

4 326

3 575

112

1 097


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2010 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.