Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2015, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

3 873

1 281

3 455

1 162

Uppsala

..

..

4 364

2 972

3 737

1 861

Södermanlands

..

..

4 144

1 953

3 740

2 141

Östergötlands

5 684

194

4 798

3 015

4 033

2 324

Jönköpings

..

..

3 473

954

3 728

938

Kronobergs

..

..

3 443

642

3 812

738

Kalmar

5 202

705

3 644

1 996

3 296

974

Gotlands

4 677

683

3 930

2 101

3 325

680

Blekinge

5 080

98

4 397

917

3 722

447

Skåne

6 404

1 041

5 563

7 953

4 743

2 754

Hallands

..

..

4 981

2 139

4 476

1 673

Västra Götalands

5 638

239

4 660

4 600

4 181

6 758

Värmlands

..

..

3 540

1 383

3 095

1 554

Örebro

..

..

4 544

1 951

4 424

2 095

Västmanlands

..

..

4 395

2 228

4 036

2 297

Dalarnas

..

..

3 307

1 000

3 196

788

Gävleborgs

..

..

2 840

1 069

2 772

736

Västernorrlands

..

..

2 404

619

1 986

116

Jämtlands

..

..

2 869

654

2 592

78

Västerbottens

..

..

2 714

872

1 740

273

Norrbottens

..

..

2 605

628

2 692

172

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 537

744

5 648

7 032

4 944

3 053

Götalands mellanbygder

5 231

1752

4 466

6 344

3 736

2 176

Götalands n slättbygder

5 827

416

4 854

6 003

4 376

7 082

Svealands slättbygder

..

..

4 307

10 872

3 930

10 149

Götalands skogsbygder

5 823

177

3 851

4 513

3 608

4 505

M Sveriges skogsbygder

..

..

3 221

2 493

3 107

2 436

Nedre Norrland

..

..

2 889

2 140

2 591

747

Övre Norrland

..

..

2 612

1 582

2 060

471

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2015

5 658

3 190

4 503

40 979

3 988

30 651

2014

5 518

3 097

4 400

41 475

3 933

31 343

2013

5 470

3 002

4 306

41 375

3 901

31 663

2012

5 387

2 797

4 298

41 336

3 949

31 883

2011

5 438

2 514

4 316

41 581

3 996

32 163

2010

5 460

2 195

4 320

41 687

4 016

32 500


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.