Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, höstraps och vårraps

10e. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2015, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 505

101

181

1 782

101

392

Uppsala

2 548

101

203

1 994

100

848

Södermanlands

2 672

101

285

1 877

100

611

Östergötlands

3 135

101

984

1 851

101

622

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

3 423

101

551

1 801

101

78

Gotlands

2 896

100

650

1 893

102

267

Blekinge

3 549

101

164

..

..

..

Skåne

3 612

100

3 022

1 956

100

286

Hallands

3 022

101

363

1 997

100

226

Västra Götalands

2 907

105

1 070

1 831

101

1 036

Värmlands

..

..

..

1 762

101

178

Örebro

2 698

101

124

2 013

101

496

Västmanlands

..

..

..

1 821

100

649

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 627

100

2 510

1 966

100

331

Götalands mellanbygder

3 324

101

1 926

1 907

101

401

Götalands n slättbygder

3 017

103

1 860

1 852

101

1 369

Svealands slättbygder

2 588

102

883

1 901

100

3 134

Götalands skogsbygder

3 034

102

444

1 778

102

429

M Sveriges skogsbygder

2 774

102

91

1 862

102

204

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

3 345

101

7 786

1 892

101

5 873

2014

3 311

101

7 433

1 919

101

6 281

2013

3 289

101

7 457

1 922

101

6 038

2012 3)

3 259

101

5 016

1 877

101

3 514

2011 3)

3 288

101

4 988

1 811

101

3 450

2010 3)

3 317

101

4 707

1 885

101

3 637


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2010 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.