Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, oljelin och ärter

10g. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2015, oil flax and peas

 

Område

Oljelin

Ärter

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

2 672

104

163

Uppsala

1 415

101

119

2 969

105

442

Södermanlands

1 558

100

150

2 647

104

280

Östergötlands

1 765

100

642

3 282

102

619

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

3 360

102

252

Gotlands

..

..

..

3 309

102

292

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

3 297

104

194

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

1 486

109

263

2 941

112

438

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

3 062

104

214

Västmanlands

..

..

..

2 502

106

242

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

3 404

102

191

Götalands mellanbygder

..

..

..

3 285

102

619

Götalands n slättbygder

1 682

103

777

3 131

106

902

Svealands slättbygder

1 470

100

461

2 776

106

1 398

Götalands skogsbygder

..

..

..

2 895

113

142

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

2 501

108

158

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

1 614

102

1 407

3 000

106

3 373

2014

1 652

102

1 364

3 017

107

3 296

2013

1 658

104

1 347

3 023

107

3 587

2012 3)

1 596

102

1 060

2 911

107

1 959

2011 3)

1 565

103

949

2 886

106

2 050

2010 3)

1 642

103

806

2 962

107

2 251


Anm. Vattenhalt: Oljelin 9,0 % och ärter 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2010 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.