Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, slåttervall första skörd och återväxt

10i. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2015, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 644

111

121

..

..

..

Uppsala

3 559

108

159

2 070

113

127

Södermanlands

3 386

109

158

2 099

109

123

Östergötlands

3 469

109

217

2 712

122

171

Jönköpings

3 300

102

265

2 202

104

238

Kronobergs

3 013

101

144

2 271

106

126

Kalmar

3 440

104

261

2 416

105

222

Gotlands

3 726

105

161

2 584

104

150

Blekinge

3 661

99

90

..

..

..

Skåne

3 822

104

556

2 555

104

461

Hallands

3 422

101

245

3 201

103

208

Västra Götalands

3 403

107

583

2 517

108

459

Värmlands

3 041

102

194

1 159

99

130

Örebro

3 797

110

118

..

..

..

Västmanlands

3 631

109

82

..

..

..

Dalarnas

3 321

100

139

..

..

..

Gävleborgs

3 229

100

163

1 316

106

94

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

3 464

105

86

..

..

..

Västerbottens

2 782

100

240

1 369

113

151

Norrbottens

2 642

101

103

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 831

102

327

3 290

102

272

Götalands mellanbygder

3 870

105

559

2 679

105

480

Götalands n slättbygder

3 614

110

365

3 188

112

303

Svealands slättbygder

3 599

110

655

1 793

108

469

Götalands skogsbygder

3 332

104

1 194

2 235

107

989

M Sveriges skogsbygder

3 150

102

344

1 157

95

222

Nedre Norrland

3 296

104

402

1 113

109

253

Övre Norrland

2 780

102

358

1 298

111

230

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

3 414

105

4 238

2 077

109

3 260

2014

3 406

106

4 260

2 033

110

3 250

2013

3 453

110

4 254

2 037

101

3 134

2012 3)

3 329

108

2 685

2 178

108

1 849

2011 3)

3 301

108

2 659

2 114

111

1 848

2010 3)

3 333

107

2 553

2 016

113

1 768


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2010 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.