Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2015, slåttervall total

10j. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2015, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

4 765

114

137

Uppsala

5 627

110

176

Södermanlands

5 493

108

179

Östergötlands

6 146

115

220

Jönköpings

5 439

102

265

Kronobergs

5 377

104

137

Kalmar

5 841

103

266

Gotlands

6 337

105

179

Blekinge

5 739

102

99

Skåne

6 302

104

607

Hallands

6 612

102

266

Västra Götalands

5 899

108

548

Värmlands

4 168

101

185

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

4 591

99

130

Gävleborgs

4 570

102

140

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

4 504

108

85

Västerbottens

4 162

103

239

Norrbottens

3 861

101

106

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 091

102

363

Götalands mellanbygder

6 525

104

581

Götalands n slättbygder

6 865

113

383

Svealands slättbygder

5 368

110

722

Götalands skogsbygder

5 517

106

1 299

M Sveriges skogsbygder

4 351

101

351

Nedre Norrland

4 410

106

376

Övre Norrland

4 097

104

392

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2015

5 455

107

4 460

2014

5 407

107

4 430

2013

5 458

106

4 422

2012 3)

5 475

106

2 922

2011 3)

5 416

107

3 065

2010 3)

5 349

109

2 959


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2010 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.