Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2015, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 757

282

3 092

149

Uppsala

4 795

296

3 575

298

Södermanlands

4 949

696

3 135

309

Östergötlands

5 394

1 570

3 117

445

Jönköpings

4 018

420

3 285

360

Kronobergs

4 308

418

2 759

159

Kalmar

4 691

1 150

2 893

235

Gotlands

4 768

1 122

3 034

102

Blekinge

4 888

424

..

..

Skåne

5 720

1 043

3 556

190

Hallands

5 954

998

3 890

195

Västra Götalands

5 069

2 109

3 377

1 340

Värmlands

4 338

361

2 418

173

Örebro

5 352

386

2 634

140

Västmanlands

4 695

200

2 329

167

Dalarnas

..

..

2 445

101

Gävleborgs

..

..

2 769

171

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

1 954

155

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 988

1 293

4 002

193

Götalands mellanbygder

5 098

2 692

3 356

287

Götalands n slättbygder

5 412

2 851

3 460

1 142

Svealands slättbygder

4 959

2 046

3 270

1 095

Götalands skogsbygder

4 535

2 152

3 044

1 344

M Sveriges skogsbygder

4 622

499

2 469

419

Nedre Norrland

..

..

2 207

263

Övre Norrland

..

..

2 282

209

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

5 228

11 647

3 215

4 980

2014

5 111

11 649

3 216

5 090

2013

5 057

12 184

3 159

5 190

2012

4 981

11 724

3 214

4 903

2011

5 027

11 248

3 261

4 573

2010

5 060

10 595

3 305

4 216


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.