Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, ärter och oljelin

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2015, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 611

388

..

..

Uppsala

2 852

1 038

1 777

199

Södermanlands

2 497

786

1 704

257

Östergötlands

3 101

1 548

2 086

1 078

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 599

546

..

..

Gotlands

3 577

622

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

3 040

821

2 236

109

Hallands

2 831

302

..

..

Västra Götalands

2 680

1 153

1 639

364

Värmlands

2 383

279

..

..

Örebro

3 139

535

1 941

119

Västmanlands

2 309

676

..

..

Dalarnas

2 239

155

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 320

728

1 943

97

Götalands mellanbygder

3 335

1 476

..

..

Götalands n slättbygder

2 990

2 289

1 974

1 366

Svealands slättbygder

2 661

3 586

1 796

826

Götalands skogsbygder

2 782

476

..

..

M Sveriges skogsbygder

2 131

513

1 627

83

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

2 838

9 094

1 941

2 673

2014

2 778

9 421

1 922

3 065

2013

2 732

9 042

1 828

2 405

2012

2 766

8 643

1 863

2 244

2011

2 817

8 174

1 884

1 952

2010 2)

2 898

7 562

1 916

1 569


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2010 var första året som normskörd för ärter och oljelin varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.