Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, potatis och sockerbetor

4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2015, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

17 066

234

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

37 594

1 028

..

..

..

..

Jönköpings

27 378

178

..

..

..

..

Kronobergs

24 606

120

..

..

..

..

Kalmar

32 951

381

40 776

327

54 376

921

Gotlands

31 856

574

..

..

..

..

Blekinge

28 428

124

35 055

589

60 261

1 572

Skåne

35 849

3 611

38 941

1 424

62 056

39 887

Hallands

35 307

1 264

..

..

60 146

1 594

Västra Götalands

33 210

1 603

..

..

..

..

Värmlands

25 957

475

..

..

..

..

Örebro

30 447

443

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

28 862

679

..

..

..

..

Gävleborgs

19 964

410

..

..

..

..

Västernorrlands

18 326

219

..

..

..

..

Jämtlands

17 652

182

..

..

..

..

Västerbottens

19 211

498

..

..

..

..

Norrbottens

18 147

509

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

36 610

3 251

41 932

319

59 629

30 492

Götalands mellanbygder

33 932

2 410

37 801

1 827

58 914

15 916

Götalands n slättbygder

35 887

2 297

..

..

..

..

Svealands slättbygder

28 262

1 065

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

27 189

851

39 673

214

52 410

165

M Sveriges skogsbygder

24 749

790

..

..

..

..

Nedre Norrland

25 118

1 127

..

..

..

..

Övre Norrland

18 440

1 022

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2015

32 725

12 813

37 947

2 461

62 078

46 573

2014

31 367

13 037

36 517

2 411

59 773

49 517

2013

30 784

13 171

36 797

2 339

57 657

52 668

2012

30 533

13 335

36 338

2 097

55 781

55 883

2011

29 336

12 724

36 644

2 038

53 921

59 012

2010

29 374

13 558

37 020

2 136

52 920

61 595


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.