Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5a. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

4 609

728

4 143

236

4 380

125

0112

4 472

388

3 699

111

..

..

0321*

5 806

1 239

4 353

587

5 333

259

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

5 078

703

2 659

181

..

..

0431*

5 251

456

4 676

210

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

5 443

1 141

4 176

642

6 001

152

0312

4 665

201

4 239

116

..

..

0321*

5 806

1 239

4 353

587

5 333

259

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

5 405

787

4 186

676

..

..

1922*

4 420

276

3 921

259

..

..

2121*

4 228

132

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

5 164

741

3 445

189

..

..

0421*

5 078

703

2 659

181

..

..

0422*

5 762

755

4 574

448

4 991

191

0431*

5 251

456

4 676

210

..

..

0521*

4 923

237

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

5 364

69

..

..

..

..

0512

5 188

163

..

..

..

..

0513

7 124

1 234

5 008

302

6 540

488

0514

6 201

1 238

3 833

362

6 009

312

0515

5 971

1 133

3 687

249

.

.

0521*

4 923

237

..

..

..

..

0821*

4 091

356

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

5 392

190

..

..

..

..

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

5 053

160

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

6 463

1 019

4 290

216

5 564

171

0812

5 674

246

..

..

..

..

0813

5 796

179

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

4 091

356

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 395

320

..

..

2 993

90

0912

5 609

1 040

4 589

527

4 794

219

0913

4 606

183

4 277

86

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

6 369

631

5 501

285

4 324

89

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

6 760

280

4 271

123

5 100

246

1112

6 797

195

..

..

6 085

118

1121

7 983

876

5 702

221

6 770

225

1122

6 839

386

..

..

7 127

107

1123

6 873

699

5 129

330

6 449

127

1124*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

8 161

998

4 686

191

7 251

266

1212

7 441

638

3 947

181

7 703

135

1213

6 688

293

3 283

70

6 698

189

1214

7 825

763

5 599

316

7 131

233

1215

6 810

793

3 906

180

7 518

384

1216

7 746

1 053

5 318

453

7 134

234

1221

..

..

..

..

..

..

1222

6 881

329

4 650

84

6 342

117

1321*

6 951

519

4 909

286

..

..

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

6 123

503

5 300

357

..

..

1321*

6 951

519

4 909

286

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

6 303

227

4 376

122

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

6 303

227

4 376

122

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

4 753

137

..

..

..

..

1421

5 274

111

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

5 396

494

3 971

121

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

1612

5 398

210

4 429

91

..

..

1613

5 436

101

..

..

..

..

1614

4 695

281

..

..

..

..

1615

5 511

445

2 782

156

4 161

104

1616

5 517

599

3 484

273

5 200

75

1617

5 329

74

..

..

..

..

1621

5 511

454

2 721

121

5 332

212

1622

6 404

1 188

3 631

220

5 500

283

1623

6 028

849

2 885

211

4 542

201

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

4 776

306

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

5 663

174

4 247

134

..

..

1712

4 267

80

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

4 776

306

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

5 711

115

4 005

100

.

.

1812

6 137

856

5 110

777

5 643

246

1813

4 757

65

.

.

..

..

1821*

5 008

475

3 866

322

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

5 762

755

4 574

448

4 991

191

0431*

5 251

456

4 676

210

..

..

1821*

5 008

475

3 866

322

..

..

1911

5 323

1 001

4 002

629

..

..

1912

3 870

121

2 819

168

..

..

1921*

5 405

787

4 186

676

..

..

1922*

4 420

276

3 921

259

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

..

..

2011

4 538

389

2 975

301

..

..

2012

..

..

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

..

..

2121*

4 228

132

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.