Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5b. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

3 872

546

3 622

508

0112

..

..

3 561

433

3 286

372

0321*

..

..

4 857

1 106

3 753

644

0322*

..

..

3 132

133

2 718

84

0421*

..

..

4 257

552

3 615

627

0431*

..

..

3 550

332

3 402

470

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

4 436

1 115

4 018

649

0312

..

..

3 611

316

2 697

176

0321*

..

..

4 857

1 106

3 753

644

0322*

..

..

3 132

133

2 718

84

1921*

..

..

4 675

1 008

4 307

1 005

1922*

..

..

3 703

404

3 493

343

2121*

..

..

2 847

428

3 030

353

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

4 146

663

3 578

615

0421*

..

..

4 257

552

3 615

627

0422*

..

..

4 477

540

4 346

575

0431*

..

..

3 550

332

3 402

470

0521*

..

..

3 289

233

3 435

275

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

3 405

119

3 555

78

0512

..

..

3 758

145

3 308

120

0513

..

..

5 587

1 021

5 402

327

0514

..

..

4 764

818

4 379

594

0515

..

..

4 651

616

4 191

802

0521*

..

..

3 289

233

3 435

275

0821*

..

..

2 964

292

3 162

356

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

2 830

120

3 463

88

0612

..

..

3 725

346

3 808

332

0621*

..

..

3 810

273

3 954

282

0622*

..

..

2 928

233

3 587

239

1322*

..

..

3 374

115

3 072

103

1611*

..

..

3 991

109

3 468

126

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

3 810

273

3 954

282

0622*

..

..

2 928

233

3 587

239

0711

..

..

3 580

402

3 857

461

0731*

..

..

3 101

75

..

..

0831*

..

..

2 610

122

..

..

1131*

..

..

3 568

109

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

5 682

395

4 231

945

3 662

342

0812

4 754

227

3 531

439

..

..

0813

..

..

3 552

223

3 944

184

0814

..

..

2 958

109

2 433

78

0821*

..

..

2 964

292

3 162

356

0831*

..

..

2 610

122

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 662

214

3 433

486

3 163

186

0912

4 954

360

4 172

1 259

3 561

356

0913

4 634

99

3 553

356

3 256

138

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 101

75

..

..

0831*

..

..

2 610

122

..

..

1011

5 049

96

4 438

864

3 850

418

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 101

75

..

..

1111

..

..

5 032

382

..

..

1112

..

..

4 918

278

3 899

149

1121

7 004

180

5 933

873

5 201

187

1122

6 885

108

4 913

473

3 007

102

1123

5 734

150

5 005

680

5 202

449

1124*

..

..

4 217

171

4 246

83

1131*

..

..

3 568

109

..

..

1211

7 572

66

6 317

973

5 341

160

1212

6 591

118

5 722

620

4 656

143

1213

..

..

5 027

317

4 370

99

1214

..

..

6 412

726

4 731

140

1215

..

..

4 859

926

4 518

416

1216

..

..

5 865

943

5 468

448

1221

..

..

4 103

156

..

..

1222

..

..

5 333

361

4 459

145

1321*

..

..

5 050

844

5 074

552

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

..

..

4 217

171

4 246

83

1131*

..

..

3 568

109

..

..

1311

..

..

5 068

886

4 529

700

1321*

..

..

5 050

844

5 074

552

1322*

..

..

3 374

115

3 072

103

1331*

..

..

4 400

331

3 832

375


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

4 400

331

3 832

375

1411

..

..

..

..

3 485

147

1412

..

..

3 782

144

3 485

239

1421

..

..

4 364

85

3 864

190

1511

..

..

3 948

132

3 619

125

1512

..

..

4 585

426

4 156

649

1521

..

..

4 250

103

3 730

159

1522

..

..

3 740

147

3 436

178

1611*

..

..

3 991

109

3 468

126

1612

..

..

4 519

414

4 043

416

1613

..

..

4 021

189

3 435

204

1614

..

..

3 988

233

3 648

371

1615

..

..

5 341

329

4 309

448

1616

..

..

4 477

388

3 995

580

1617

..

..

4 244

104

3 360

155

1621

..

..

4 456

521

4 079

762

1622

..

..

5 275

667

5 294

1 163

1623

..

..

5 036

509

4 826

790

1721*

..

..

..

..

1 800

82

1722*

..

..

4 044

400

3 504

454

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

..

..

3 968

377

3 662

457

1712

..

..

3 130

233

2 873

290

1713

..

..

3 118

163

2 290

140

1721*

..

..

..

..

1 800

82

1722*

..

..

4 044

400

3 504

454

1723*

..

..

2 103

104

2 011

89

1724*

..

..

2 255

89

1 795

72

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

2 103

104

2 011

89

1811

..

..

4 198

203

3 582

251

1812

..

..

4 947

1 082

4 904

1 077

1813

..

..

2 972

141

3 612

159

1821*

..

..

4 058

543

4 229

647

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

4 477

540

4 346

575

0431*

..

..

3 550

332

3 402

470

1821*

..

..

4 058

543

4 229

647

1911

..

..

4 506

993

4 310

988

1912

..

..

3 347

214

3 162

296

1921*

..

..

4 675

1 008

4 307

1 005

1922*

..

..

3 703

404

3 493

343


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2015, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2015, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

2 255

89

1 795

72

2011

..

..

3 364

792

3 216

659

2012

..

..

3 078

159

3 672

74

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

2 040

164

2 405

124

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

2 880

392

2 502

211

2121*

..

..

2 847

428

3 030

353

2122*

..

..

2 040

164

2 405

124

2221*

..

..

2 883

331

1 714

70

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

1 981

99

..

..

2212

..

..

2 149

292

..

..

2221*

..

..

2 883

331

1 714

70

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

2 929

489

..

..

2312

..

..

2 525

104

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

2 486

213

..

..

2412

..

..

2 779

163

..

..

2413

..

..

3 014

295

2 601

78

2414

..

..

2 405

146

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

2 630

515

2 766

158

2512

..

..

2 368

116

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.