Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2016, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 892

1 455

3 795

424

3 904

195

Uppsala

5 594

2 827

4 151

1 673

4 832

503

Södermanlands

5 533

2 455

4 259

993

4 655

339

Östergötlands

6 609

4 172

4 084

1 029

6 477

958

Jönköpings

5 581

285

..

..

..

..

Kronobergs

5 094

199

..

..

..

..

Kalmar

6 294

1 706

3 989

449

4 575

301

Gotlands

5 470

1 549

4 429

762

4 131

365

Blekinge

6 509

651

5 717

293

..

..

Skåne

7 560

7 437

5 074

2 228

6 943

2 453

Hallands

6 677

1 252

4 757

820

4 569

144

Västra Götalands

5 994

5 189

3 474

1 804

4 926

1 153

Värmlands

5 233

608

3 980

380

5 303

109

Örebro

5 933

1 505

4 834

1 245

5 316

339

Västmanlands

5 405

1 838

4 095

1 491

4 298

148

Dalarnas

4 620

428

3 156

363

4 828

114

Gävleborgs

4 412

204

3 860

284

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 692

6 501

4 991

2 368

7 114

1 541

Götalands mellanbygder

6 498

5 050

4 398

1 798

6 421

1 591

Götalands n slättbygder

6 350

8 072

3 703

2 285

5 697

1 922

Svealands slättbygder

5 509

10 389

4 321

5 916

4 659

1 577

Götalands skogsbygder

5 919

2 407

3 755

1 187

5 035

405

M Sveriges skogsbygder

5 053

1 267

3 081

872

4 394

301

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2016

6 471

33 804

3 986

14 740

6 103

7 376

2015

6 346

33 879

3 996

14 581

6 027

7 639

2014

6 270

33 493

4 041

14 521

5 884

7 686

2013

6 238

33 723

4 097

13 640

5 798

7 872

2012

6 225

33 496

4 228

13 019

5 701

7 991

2011

6 262

33 062

4 387

12 502

5 695

8 177


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.