Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5c. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

4 766

103

..

..

0112

..

..

..

..

0321*

6 134

101

..

..

0322*

..

..

..

..

0421*

3 999

216

..

..

0431*

4 593

149

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

0312

..

..

4 280

70

0321*

6 134

101

..

..

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

4 930

285

2 630

97

0421*

3 999

216

..

..

0422*

..

..

..

..

0431*

4 593

149

..

..

0521*

5 209

176

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

4 670

114

..

..

0513

6 154

310

..

..

0514

5 636

442

..

..

0515

5 519

446

2 945

107

0521*

5 209

176

..

..

0821*

4 446

203

2 798

113

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

4 623

158

3 466

117

0621*

4 263

137

3 071

102

0622*

3 895

84

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

4 263

137

3 071

102

0622*

3 895

84

..

..

0711

4 459

281

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2000–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

5 528

502

..

..

0812

4 224

237

..

..

0813

4 552

129

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

4 446

203

2 798

113

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

4 436

299

..

..

0912

5 368

615

..

..

0913

4 358

200

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

5 084

398

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

5 707

97

..

..

1112

4 954

97

..

..

1121

..

..

..

..

1122

5 282

81

..

..

1123

6 391

107

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

..

..

..

..

1212

..

..

..

..

1213

..

..

..

..

1214

..

..

..

..

1215

7 142

164

..

..

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

..

..

..

..

1321*

6 334

400

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

5 992

447

..

..

1321*

6 334

400

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

5 583

109

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2000–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

5 583

109

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

4 793

72

..

..

1512

5 223

176

4 387

78

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

5 013

127

3 825

102

1613

..

..

..

..

1614

5 098

209

3 032

114

1615

4 757

215

..

..

1616

5 098

233

3 369

135

1617

5 618

65

..

..

1621

5 266

215

..

..

1622

5 815

227

..

..

1623

5 716

219

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 527

153

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 527

153

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

5 268

82

..

..

1812

5 760

190

..

..

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

0431*

4 593

149

..

..

1821*

..

..

..

..

1911

5 376

103

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2000–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

2 389

80

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2000–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.