Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, oljeväxter

6a. Standard yield for yield survey districts in 2016, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

..

..

1 835

351

0112

..

..

1 739

173

0321*

2 073

219

1 998

682

0322*

..

..

..

..

0421*

2 927

145

1 522

270

0431*

..

..

1 688

165

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

2 047

592

0312

..

..

..

..

0321*

2 073

219

1 998

682

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

1 867

484

1922*

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

2 812

162

1 991

182

0421*

2 927

145

1 522

270

0422*

..

..

2 020

412

0431*

..

..

1 688

165

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

3 512

828

1 888

144

0514

2 957

610

1 568

257

0515

2 957

248

1 690

502

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

3 620

67

..

..

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

4 059

690

..

..

0812

3 686

130

..

..

0813

3 264

66

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

3 078

238

1 758

83

0912

3 521

675

2 193

306

0913

3 452

119

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

4 108

270

1 913

119

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

4 390

157

..

..

1112

3 961

102

..

..

1121

4 439

642

..

..

1122

4 039

294

..

..

1123

3 261

417

1 708

143

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

4 184

790

..

..

1212

4 090

446

..

..

1213

3 443

218

..

..

1214

3 946

559

..

..

1215

3 681

666

..

..

1216

4 072

805

..

..

1221

..

..

..

..

1222

3 860

240

..

..

1321*

3 248

278

1 805

128

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

3 218

203

1 759

158

1321*

3 248

278

1 805

128

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

2 278

98


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

2 278

98

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

2 238

143

..

..

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

2 906

169

..

..

1613

..

..

..

..

1614

2 811

143

..

..

1615

2 412

198

2 063

84

1616

2 392

155

1 869

161

1617

..

..

..

..

1621

2 287

153

1 713

181

1622

3 201

570

1 897

300

1623

3 421

445

1 795

198

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 509

104

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

1 716

127

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 509

104

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

1812

2 556

174

2 108

511

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

1 522

250

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

2 020

412

0431*

..

..

1 688

165

1821*

..

..

1 522

250

1911

..

..

1 768

573

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

1 867

484

1922*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.