Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, potatis och sockerbetor

8. Standard yield for yield survey districts in 2016, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

..

..

..

..

0112

..

..

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

..

..

0312

..

..

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

20 257

72

..

..

..

..

2121*

20 768

235

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

..

..

0513

38 596

734

..

..

..

..

0514

43 943

112

..

..

..

..

0515

32 359

53

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

..

..

0621*

25 655

142

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

26 938

118

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

25 655

142

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

39 907

200

42 534

329

..

..

0812

..

..

..

..

..

..

0813

..

..

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

..

..

..

..

..

..

0912

30 091

233

..

..

..

..

0913

33 969

265

..

..

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

27 549

92

36 863

573

62 293

1 455

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

35 692

577

41 151

654

61 825

2 429

1112

41 282

147

40 560

307

55 246

628

1121

37 649

432

39 957

191

66 290

6 370

1122

..

..

..

..

61 992

2 369

1123

36 167

245

..

..

59 673

2 166

1124*

31 619

119

..

..

60 472

302

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

38 325

269

..

..

67 242

5 635

1212

42 785

139

..

..

62 440

2 509

1213

..

..

32 514

89

59 849

1 302

1214

38 707

158

..

..

68 341

4 087

1215

38 957

510

..

..

60 668

3 086

1216

..

..

..

..

64 532

4 385

1221

..

..

..

..

57 938

93

1222

35 126

609

..

..

62 769

2 119

1321*

39 176

874

..

..

62 416

1 493

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

31 619

119

..

..

60 472

302

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

33 296

312

..

..

..

..

1321*

39 176

874

..

..

62 416

1 493

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

26 938

118

..

..

..

..

1612

35 266

226

..

..

..

..

1613

..

..

..

..

..

..

1614

..

..

..

..

..

..

1615

36 640

254

..

..

..

..

1616

..

..

..

..

..

..

1617

..

..

..

..

..

..

1621

32 238

293

..

..

..

..

1622

33 592

190

..

..

..

..

1623

34 525

252

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

30 665

84

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

28 041

175

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

30 665

84

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

9 515

135

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

..

..

1812

32 929

351

..

..

..

..

1813

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

1911

..

..

..

..

..

..

1912

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

20 257

72

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

9 515

135

..

..

..

..

2011

29 050

346

..

..

..

..

2012

31 739

318

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

22 841

139

..

..

..

..

2121*

20 768

235

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

24 292

136

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

24 292

136

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

18 985

150

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

22 029

226

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

20 193

185

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

16 121

335

..

..

..

..

2512

22 204

166

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.