Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

9. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2016, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 435

170

852

112

4 403

167

Uppsala

3 243

241

1 881

159

5 095

236

Södermanlands

3 230

239

2 107

170

5 340

236

Östergötlands

3 196

350

2 355

300

5 514

369

Jönköpings

3 220

357

2 208

302

5 396

389

Kronobergs

3 129

192

2 194

166

5 386

201

Kalmar

3 334

340

2 432

287

5 804

329

Gotlands

3 723

219

2 508

194

6 253

236

Blekinge

3 807

113

2 144

100

6 001

126

Skåne

3 732

658

2 543

528

6 195

673

Hallands

3 389

298

3 298

247

6 629

313

Västra Götalands

3 173

950

2 460

782

5 559

944

Värmlands

2 980

346

1 176

196

4 162

316

Örebro

3 368

182

1 757

104

5 168

163

Västmanlands

3 356

133

1 350

77

4 695

118

Dalarnas

3 413

222

1 446

122

4 864

182

Gävleborgs

3 247

271

1 356

168

4 591

263

Västernorrlands

3 201

229

911

131

4 157

210

Jämtlands

3 207

167

..

..

4 115

145

Västerbottens

2 765

325

1 283

200

4 117

286

Norrbottens

2 748

138

..

..

3 891

122

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 739

366

3 387

294

7 073

335

Götalands mellanbygder

3 762

718

2 648

600

6 431

650

Götalands n slättbygder

3 298

620

2 953

514

6 219

577

Svealands slättbygder

3 364

1 026

1 721

650

5 044

900

Götalands skogsbygder

3 222

1 623

2 214

1 334

5 355

1 524

M Sveriges skogsbygder

3 086

573

1 247

323

4 376

473

Nedre Norrland

3 196

640

1 094

381

4 276

532

Övre Norrland

2 774

492

1 203

310

3 995

410

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2016

3 272

6 002

2 015

4 466

5 256

5 878

2015

3 251

6 067

1 904

4 282

5 118

6 037

2014

3 224

6 115

1 848

4 302

5 041

6 086

2013

3 248

6 142

1 829

4 293

5 047

6 260

2012 3)

3 079

3 700

2 010

2 527

5 163

4 035

2011 3)

3 057

3 763

1 909

2 564

5 044

4 317


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.

3) Åren 2011 och 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.