Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, höstvete och vårvete

10a. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2016, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 257

103

707

4 185

109

196

Uppsala

5 762

103

1 399

4 530

107

769

Södermanlands

5 636

102

1 185

4 554

108

445

Östergötlands

6 548

102

1 991

4 950

114

408

Jönköpings

5 434

105

131

..

..

..

Kronobergs

5 172

103

102

..

..

..

Kalmar

6 361

101

906

4 497

104

261

Gotlands

5 442

103

751

4 353

103

426

Blekinge

6 582

101

343

5 993

100

157

Skåne

7 682

100

3 873

5 749

104

887

Hallands

6 530

102

599

5 010

103

441

Västra Götalands

6 072

103

2 323

4 494

120

612

Värmlands

5 301

105

261

..

..

..

Örebro

5 872

101

737

5 095

104

539

Västmanlands

5 542

104

879

4 414

107

587

Dalarnas

4 706

108

212

3 791

122

129

Gävleborgs

4 239

105

98

3 835

108

158

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 761

100

3 363

5 642

103

1 055

Götalands mellanbygder

6 635

101

2 571

4 926

104

927

Götalands n slättbygder

6 366

102

3 812

4 803

121

731

Svealands slättbygder

5 613

102

5 074

4 623

107

2 579

Götalands skogsbygder

5 809

103

1 111

4 216

107

597

M Sveriges skogsbygder

5 229

104

581

4 125

117

315

Nedre Norrland

..

..

..

3 727

104

183

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

6 494

102

16 246

4 727

109

6 442

2015

6 407

102

16 252

4 721

109

6 196

2014

6 321

102

16 627

4 753

109

6 531

2013

6 228

102

17 115

4 753

108

6 044

2012 3)

6 215

102

10 560

4 604

109

3 556

2011 3)

6 213

102

10 542

4 607

109

3 304


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2011 och 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.