Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, höstråg och höstkorn

10b. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2016, winter rye and winter barley

 

Område

Råg

Höstkorn

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

4 931

107

210

..

..

..

Södermanlands

5 001

114

117

..

..

..

Östergötlands

6 201

102

401

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

4 888

112

138

5 202

100

467

Gotlands

4 646

115

124

4 884

100

460

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

6 688

101

1 306

6 195

100

617

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

5 526

112

388

5 555

101

188

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

5 077

103

126

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 951

102

801

6 340

100

445

Götalands mellanbygder

6 150

103

757

5 233

100

1 120

Götalands n slättbygder

5 875

107

739

5 689

100

290

Svealands slättbygder

4 909

109

612

..

..

..

Götalands skogsbygder

5 349

112

126

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

4 433

107

104

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

6 098

105

3 114

5 546

100

2 109

2015

5 945

105

3 224

5 494

100

1 893

2014

5 855

105

3 339

5 389

100

1 715

2013

5 754

106

3 351

5 244

100

1 713

2012 3)

5 883

106

2 053

5 162

100

1 371

2011 3)

5 816

106

2 051

5 190

100

1 211


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2011 och 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.