Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, höstraps och vårraps

10e. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2016, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 525

101

195

1 794

101

344

Uppsala

2 566

102

242

2 009

100

871

Södermanlands

2 716

101

322

1 890

100

537

Östergötlands

3 171

101

972

1 848

101

572

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

3 638

103

523

..

..

..

Gotlands

3 052

101

685

1 956

102

266

Blekinge

3 584

101

178

..

..

..

Skåne

3 675

100

3 171

1 887

100

205

Hallands

3 170

101

379

1 904

101

201

Västra Götalands

3 011

105

1 065

1 842

101

878

Värmlands

..

..

..

1 734

102

165

Örebro

2 763

101

140

2 027

100

490

Västmanlands

..

..

..

1 861

100

606

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 685

100

2 631

1 911

100

266

Götalands mellanbygder

3 456

101

2 042

1 969

101

383

Götalands n slättbygder

3 084

103

1 863

1 874

101

1 197

Svealands slättbygder

2 626

102

1 000

1 922

100

3 099

Götalands skogsbygder

3 132

102

464

1 723

102

375

M Sveriges skogsbygder

2 873

101

100

1 898

103

205

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

3 407

101

7 975

1 911

101

5 106

2015

3 345

101

7 786

1 892

101

5 873

2014

3 311

101

7 433

1 919

101

6 281

2013

3 289

101

7 457

1 922

101

6 038

2012 3)

3 259

101

5 016

1 877

101

3 514

2011 3)

3 288

101

4 988

1 811

101

3 450


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2011 och 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.