Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, oljelin och ärter

10g. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2016, oil flax and peas

 

Område

Oljelin

Ärter

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

2 718

104

165

Uppsala

1 440

101

117

2 993

106

418

Södermanlands

1 584

100

160

2 750

105

248

Östergötlands

1 803

100

585

3 410

102

539

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

3 480

102

251

Gotlands

..

..

..

3 475

102

301

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

3 533

104

167

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

1 494

107

248

2 999

110

410

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

3 098

104

211

Västmanlands

..

..

..

2 649

107

209

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

3 617

102

181

Götalands mellanbygder

..

..

..

3 474

102

597

Götalands n slättbygder

1 727

102

733

3 245

106

851

Svealands slättbygder

1 503

100

416

2 834

106

1 324

Götalands skogsbygder

..

..

..

2 964

111

125

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

2 584

109

122

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

1 654

102

1 360

3 081

106

2 957

2015

1 614

102

1 407

3 000

106

3 373

2014

1 652

102

1 364

3 017

107

3 296

2013

1 658

104

1 347

3 023

107

3 587

2012 3)

1 596

102

1 060

2 911

107

1 959

2011 3)

1 565

103

949

2 886

106

2 050


Anm. Vattenhalt: Oljelin 9,0 % och ärter 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2011 och 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.