Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, åkerbönor

10h. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2016, field beans

 

Område

Åkerbönor

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

Kalmar

..

..

..

Gotlands

..

..

..

Blekinge

..

..

..

Skåne

..

..

..

Hallands

..

..

..

Västra Götalands

3 418

97

389

Värmlands

..

..

..

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

Götalands n slättbygder

3 430

97

547

Svealands slättbygder

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2016

3 293

95

1 043

2015

3 190

101

974

2014 3)

3 480

110

743

2013 3)

3 247

113

596

2012 3)

3 069

116

457

2011 3)

2 849

118

349


Anm. Vattenhalt: Åkerbönor 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2011 2014 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.