Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, slåttervall första skörd och återväxt

10i. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2016, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 774

110

126

1 003

118

107

Uppsala

3 504

108

157

2 073

110

132

Södermanlands

3 446

107

165

2 244

107

120

Östergötlands

3 481

109

216

2 845

121

186

Jönköpings

3 250

101

265

2 257

102

243

Kronobergs

3 113

99

151

2 309

105

134

Kalmar

3 410

102

264

2 545

105

231

Gotlands

3 890

104

160

2 587

103

147

Blekinge

3 811

100

97

2 115

99

85

Skåne

3 851

103

549

2 624

103

469

Hallands

3 421

101

243

3 390

103

211

Västra Götalands

3 403

107

583

2 633

107

493

Värmlands

2 998

101

199

1 117

95

147

Örebro

3 715

110

114

..

..

..

Västmanlands

3 688

110

85

..

..

..

Dalarnas

3 416

100

142

..

..

..

Gävleborgs

3 238

100

164

1 468

108

106

Västernorrlands

3 257

102

151

1 029

113

102

Jämtlands

3 340

104

89

..

..

..

Västerbottens

2 774

100

231

1 387

108

166

Norrbottens

2 770

101

108

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 831

102

327

3 433

101

274

Götalands mellanbygder

3 915

104

552

2 734

103

482

Götalands n slättbygder

3 614

110

365

3 339

113

328

Svealands slättbygder

3 647

108

655

1 829

106

495

Götalands skogsbygder

3 333

103

1 224

2 348

106

1 043

M Sveriges skogsbygder

3 157

102

362

1 133

91

261

Nedre Norrland

3 296

103

402

1 196

109

271

Övre Norrland

2 801

101

378

1 277

106

263

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

3 414

104

4 238

2 164

107

3 473

2015

3 414

105

4 238

2 077

109

3 260

2014

3 406

106

4 260

2 033

110

3 250

2013

3 453

110

4 254

2 037

101

3 134

2012 3)

3 329

108

2 685

2 178

108

1 849

2011 3)

3 301

108

2 659

2 114

111

1 848


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2011 och 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.