Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, slåttervall total

10j. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2016, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

4 916

112

147

Uppsala

5 574

109

174

Södermanlands

5 674

106

173

Östergötlands

6 292

114

224

Jönköpings

5 467

101

310

Kronobergs

5 515

102

144

Kalmar

5 937

102

268

Gotlands

6 513

104

172

Blekinge

5 959

99

107

Skåne

6 400

103

600

Hallands

6 751

102

265

Västra Götalands

5 982

108

612

Värmlands

4 082

98

190

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

4 765

98

142

Gävleborgs

4 722

103

170

Västernorrlands

4 303

104

153

Jämtlands

4 437

108

88

Västerbottens

4 147

101

249

Norrbottens

3 888

100

106

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 159

101

352

Götalands mellanbygder

6 625

103

574

Götalands n slättbygder

6 992

112

394

Svealands slättbygder

5 453

108

722

Götalands skogsbygder

5 594

104

1 329

M Sveriges skogsbygder

4 334

99

369

Nedre Norrland

4 485

105

392

Övre Norrland

4 097

103

392

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2016

5 530

105

4 517

2015

5 455

107

4 460

2014

5 407

107

4 430

2013

5 458

106

4 422

2012 3)

5 475

106

2 922

2011 3)

5 416

107

3 065


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2011 och 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.