Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, majs

11. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2016, grain maize

 

Område

Majs

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

Kalmar

..

..

..

Gotlands

..

..

..

Blekinge

..

..

..

Skåne

6 547

101

123

Hallands

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

Värmlands

..

..

..

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 669

101

115

Götalands mellanbygder

..

..

..

Götalands n slättbygder

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2016

6 725

101

185

2015

6 695

101

181

2014

6 521

101

170

2013

6 580

101

153

2012

6 496

95

157

2011

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Majs 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.