Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2016, cereals

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 873

268

2 900

145

Uppsala

4 868

291

3 455

290

Södermanlands

5 049

714

3 161

305

Östergötlands

5 494

1 590

3 059

430

Jönköpings

4 120

415

3 306

357

Kronobergs

4 361

405

2 873

154

Kalmar

4 842

1 127

2 985

236

Gotlands

4 929

1 114

3 043

97

Blekinge

4 994

410

..

..

Skåne

5 856

1 087

3 664

197

Hallands

6 061

990

3 923

183

Västra Götalands

5 127

2 091

3 369

1 332

Värmlands

4 419

357

2 426

183

Örebro

5 400

371

2 826

142

Västmanlands

4 774

202

2 379

160

Dalarnas

..

..

2 587

99

Gävleborgs

..

..

2 763

173

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

1 941

150

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 100

1 298

4 016

183

Götalands mellanbygder

5 285

2 669

3 484

292

Götalands n slättbygder

5 483

2 859

3 415

1 130

Svealands slättbygder

5 054

2 034

3 200

1 076

Götalands skogsbygder

4 664

2 133

3 072

1 328

M Sveriges skogsbygder

4 688

498

2 504

414

Nedre Norrland

..

..

2 306

257

Övre Norrland

..

..

2 316

199

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2016

5 348

11 593

3 220

4 907

2015

5 228

11 647

3 215

4 980

2014

5 111

11 649

3 216

5 090

2013

5 057

12 184

3 159

5 190

2012

4 981

11 724

3 214

4 903

2011

5 027

11 248

3 261

4 573


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) För åren 2000–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.