Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2016, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1 905

262

1 874

713

Uppsala

2 043

325

1 988

1 466

Södermanlands

2 906

477

1 929

997

Östergötlands

3 295

1 882

1 667

1 044

Jönköpings

3 285

88

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 980

943

1 769

135

Gotlands

3 353

1 054

2 054

501

Blekinge

4 104

274

1 920

123

Skåne

3 987

5 455

1 789

697

Hallands

3 368

603

1 940

425

Västra Götalands

2 998

2 202

1 773

1 693

Värmlands

..

..

1 741

283

Örebro

2 587

230

1 939

845

Västmanlands

..

..

1 840

1 080

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

4 013

4 530

1 845

750

Götalands mellanbygder

3 748

3 366

1 887

835

Götalands n slättbygder

3 128

3 725

1 722

2 281

Svealands slättbygder

2 709

1 559

1 904

5 276

Götalands skogsbygder

3 430

836

1 733

724

M Sveriges skogsbygder

2 882

174

1 778

339

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2016

3 642

14 203

1 834

10 214

2015

3 608

13 396

1 849

10 385

2014

3 578

12 640

1 890

10 602

2013

3 592

12 001

1 928

9 901

2012

3 551

11 281

1 983

9 311

2011

3 496

10 606

2 068

8 789


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.