Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, ärter och oljelin

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2016, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 688

384

1 783

93

Uppsala

2 936

1 105

1 741

197

Södermanlands

2 573

757

1 809

269

Östergötlands

3 196

1 539

2 081

1 093

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 701

547

..

..

Gotlands

3 765

662

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

3 203

805

..

..

Hallands

2 911

280

..

..

Västra Götalands

2 784

1 160

1 744

378

Värmlands

2 293

267

..

..

Örebro

3 238

529

1 994

137

Västmanlands

2 456

689

..

..

Dalarnas

2 300

174

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 442

715

1 838

84

Götalands mellanbygder

3 506

1 492

..

..

Götalands n slättbygder

3 090

2 295

2 001

1 374

Svealands slättbygder

2 765

3 623

1 772

815

Götalands skogsbygder

2 840

476

..

..

M Sveriges skogsbygder

2 222

501

1 637

91

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2016

2 947

9 133

1 896

2 469

2015

2 838

9 094

1 941

2 673

2014

2 778

9 421

1 922

3 065

2013

2 732

9 042

1 828

2 405

2012

2 766

8 643

1 863

2 244

2011

2 817

8 174

1 884

1 952


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.