Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5a. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

4 656

710

4 216

232

4 361

103

0112

4 596

378

3 758

110

..

..

0321*

5 873

1 234

4 379

572

5 849

242

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

5 205

690

2 960

194

..

..

0431*

5 413

441

4 769

211

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

5 500

1 147

4 268

643

5 946

146

0312

4 855

193

4 471

129

..

..

0321*

5 873

1 234

4 379

572

5 849

242

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

5 592

777

4 340

691

..

..

1922*

4 531

277

4 090

274

..

..

2121*

4 264

132

4 489

125

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

5 351

735

3 638

186

..

..

0421*

5 205

690

2 960

194

..

..

0422*

5 878

754

4 588

441

4 945

179

0431*

5 413

441

4 769

211

..

..

0521*

5 068

229

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

5 565

70

..

..

..

..

0512

5 344

159

..

..

..

..

0513

7 307

1 236

5 313

292

6 702

485

0514

6 322

1 238

3 824

365

6 077

309

0515

6 100

1 123

3 657

247

..

..

0521*

5 068

229

..

..

..

..

0821*

4 261

347

3 701

71

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

5 570

192

..

..

..

..

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

5 307

169

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

6 614

1 040

4 142

225

5 704

170

0812

5 719

244

..

..

..

..

0813

5 929

177

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

4 261

347

3 701

71

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 583

323

3 736

91

3 042

90

0912

5 780

1 038

4 553

537

4 988

201

0913

4 585

174

4 380

100

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

6 491

638

5 715

290

..

..

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

6 809

276

4 288

117

5 076

234

1112

6 980

192

..

..

6 234

113

1121

8 023

888

5 842

205

6 811

229

1122

7 042

383

..

..

7 107

106

1123

7 020

695

5 373

317

6 499

116

1124*

5 849

57

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

8 132

992

4 486

180

7 342

258

1212

7 549

631

3 671

157

7 571

133

1213

6 757

293

..

..

6 718

183

1214

7 897

762

5 518

301

7 109

239

1215

6 937

795

3 602

163

7 505

387

1216

7 867

1 049

5 366

430

7 020

225

1221

..

..

..

..

..

..

1222

7 050

330

4 496

73

6 512

112

1321*

7 082

520

5 013

291

..

..

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

5 849

57

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

6 234

501

5 198

369

..

..

1321*

7 082

520

5 013

291

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

6 467

217

4 490

135

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

6 467

217

4 490

135

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

4 943

129

..

..

..

..

1421

5 324

114

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

5 614

477

3 938

131

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

1612

5 539

212

4 656

97

..

..

1613

5 307

96

..

..

..

..

1614

4 763

284

..

..

..

..

1615

5 599

439

2 668

150

4 241

102

1616

5 576

598

3 623

275

5 022

77

1617

5 655

72

..

..

..

..

1621

5 670

455

2 893

118

5 461

201

1622

6 555

1 180

3 811

216

5 589

269

1623

6 123

848

3 179

215

4 681

197

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

4 967

306

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

5 809

170

4 284

139

..

..

1712

4 381

69

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

4 967

306

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

5 702

110

4 143

99

..

..

1812

6 304

865

5 175

773

5 665

234

1813

4 795

70

..

..

..

..

1821*

5 121

476

4 080

321

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

5 878

754

4 588

441

4 945

179

0431*

5 413

441

4 769

211

..

..

1821*

5 121

476

4 080

321

..

..

1911

5 441

1 002

4 114

626

..

..

1912

4 298

131

2 849

170

..

..

1921*

5 592

777

4 340

691

..

..

1922*

4 531

277

4 090

274

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

..

..

2011

4 674

408

3 056

332

..

..

2012

..

..

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

..

..

2121*

4 264

132

4 489

125

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.