Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5b. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

3 907

527

3 504

479

0112

..

..

3 641

414

3 267

351

0321*

..

..

4 930

1 095

3 679

612

0322*

..

..

3 028

136

2 780

75

0421*

..

..

4 384

529

3 591

595

0431*

..

..

3 651

326

3 462

449

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

4 481

1 113

4 047

613

0312

..

..

3 707

302

2 749

159

0321*

..

..

4 930

1 095

3 679

612

0322*

..

..

3 028

136

2 780

75

1921*

..

..

4 685

1 001

4 349

993

1922*

..

..

3 778

398

3 525

334

2121*

..

..

2 982

439

3 153

360

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

4 241

672

3 605

584

0421*

..

..

4 384

529

3 591

595

0422*

..

..

4 584

535

4 328

564

0431*

..

..

3 651

326

3 462

449

0521*

..

..

3 372

217

3 503

256

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

3 552

113

3 451

72

0512

..

..

3 768

139

3 173

104

0513

..

..

5 776

1 004

5 645

314

0514

..

..

4 784

803

4 275

571

0515

..

..

4 572

621

4 043

786

0521*

..

..

3 372

217

3 503

256

0821*

..

..

3 004

294

3 130

345

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

3 038

123

3 468

97

0612

..

..

3 818

344

3 939

332

0621*

..

..

4 002

270

4 042

278

0622*

..

..

3 053

239

3 700

238

1322*

..

..

3 498

105

3 119

103

1611*

..

..

4 076

113

3 501

127

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

4 002

270

4 042

278

0622*

..

..

3 053

239

3 700

238

0711

..

..

3 751

399

3 961

456

0731*

..

..

3 351

76

..

..

0831*

..

..

2 478

112

..

..

1131*

..

..

3 650

108

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

5 892

409

4 363

951

3 736

328

0812

4 945

231

3 609

429

..

..

0813

..

..

3 682

216

3 933

178

0814

..

..

3 205

110

2 273

72

0821*

..

..

3 004

294

3 130

345

0831*

..

..

2 478

112

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 832

228

3 550

484

3 185

181

0912

5 160

371

4 226

1 237

3 468

354

0913

4 581

104

3 671

356

3 353

137

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 351

76

..

..

0831*

..

..

2 478

112

..

..

1011

5 068

107

4 596

860

3 959

400

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 351

76

..

..

1111

..

..

5 120

373

..

..

1112

..

..

5 107

278

3 925

145

1121

6 942

186

6 100

879

5 188

183

1122

6 992

107

5 163

466

2 544

91

1123

5 785

149

5 257

665

5 366

438

1124*

..

..

4 323

175

4 177

77

1131*

..

..

3 650

108

..

..

1211

7 567

61

6 465

975

5 366

149

1212

6 427

114

5 935

617

5 242

121

1213

..

..

5 182

319

4 297

86

1214

..

..

6 552

720

4 417

125

1215

..

..

4 997

926

4 588

408

1216

..

..

6 121

949

5 526

426

1221

..

..

4 255

155

..

..

1222

..

..

5 570

361

4 605

142

1321*

..

..

5 221

852

5 120

543

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

..

..

4 323

175

4 177

77

1131*

..

..

3 650

108

..

..

1311

..

..

5 142

886

4 640

689

1321*

..

..

5 221

852

5 120

543

1322*

..

..

3 498

105

3 119

103

1331*

..

..

4 527

311

3 845

362


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

4 527

311

3 845

362

1411

..

..

..

..

3 532

147

1412

..

..

3 879

136

3 473

233

1421

..

..

4 331

91

3 933

191

1511

..

..

4 083

129

3 664

119

1512

..

..

4 836

424

4 304

645

1521

..

..

4 472

101

3 681

156

1522

..

..

3 863

150

3 555

177

1611*

..

..

4 076

113

3 501

127

1612

..

..

4 616

417

4 092

412

1613

..

..

4 134

184

3 418

195

1614

..

..

4 130

227

3 734

368

1615

..

..

5 325

329

4 370

444

1616

..

..

4 479

392

4 007

580

1617

..

..

4 314

105

3 485

154

1621

..

..

4 450

521

4 167

751

1622

..

..

5 417

678

5 370

1 141

1623

..

..

5 131

510

4 823

779

1721*

..

..

..

..

1 843

80

1722*

..

..

4 087

406

3 491

458

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

..

..

3 914

366

3 620

452

1712

..

..

3 124

228

3 009

281

1713

..

..

3 192

157

2 339

135

1721*

..

..

..

..

1 843

80

1722*

..

..

4 087

406

3 491

458

1723*

..

..

2 067

101

2 011

88

1724*

..

..

2 351

88

2 254

80

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

2 067

101

2 011

88

1811

..

..

4 304

196

3 599

241

1812

..

..

5 032

1 066

4 974

1 050

1813

..

..

3 031

139

3 711

159

1821*

..

..

4 090

541

4 295

641

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

4 584

535

4 328

564

0431*

..

..

3 651

326

3 462

449

1821*

..

..

4 090

541

4 295

641

1911

..

..

4 563

978

4 272

966

1912

..

..

3 321

202

3 176

286

1921*

..

..

4 685

1 001

4 349

993

1922*

..

..

3 778

398

3 525

334


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2016, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

2 351

88

2 254

80

2011

..

..

3 447

791

3 302

669

2012

..

..

3 177

158

3 554

76

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

2 048

159

2 468

113

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

3 027

400

2 607

195

2121*

..

..

2 982

439

3 153

360

2122*

..

..

2 048

159

2 468

113

2221*

..

..

2 987

343

1 733

75

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

2 389

104

..

..

2212

..

..

2 247

296

..

..

2221*

..

..

2 987

343

1 733

75

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

2 926

501

..

..

2312

..

..

2 597

103

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

2 593

223

..

..

2412

..

..

2 860

163

..

..

2413

..

..

3 063

301

2 465

90

2414

..

..

2 539

147

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

2 632

530

2 777

166

2512

..

..

2 262

116

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.