Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2017, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 002

1 429

3 816

426

4 090

177

Uppsala

5 641

2 841

4 183

1 700

5 417

465

Södermanlands

5 686

2 440

4 350

995

4 687

319

Östergötlands

6 727

4 161

4 166

1 025

6 596

877

Jönköpings

5 618

303

..

..

..

..

Kronobergs

5 161

206

4 873

219

..

..

Kalmar

6 527

1 722

4 046

473

4 811

284

Gotlands

5 714

1 573

4 429

811

4 279

326

Blekinge

6 768

653

5 985

297

..

..

Skåne

7 631

7 409

5 143

2 134

6 968

2 386

Hallands

6 717

1 264

4 804

846

4 652

136

Västra Götalands

6 096

5 176

3 632

1 873

4 988

1 088

Värmlands

5 433

621

4 068

430

5 414

98

Örebro

6 074

1 516

4 896

1 267

5 415

314

Västmanlands

5 521

1 829

4 228

1 494

4 124

142

Dalarnas

4 897

450

3 200

404

4 904

114

Gävleborgs

4 555

215

3 972

344

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 742

6 494

4 976

2 309

7 135

1 487

Götalands mellanbygder

6 684

5 076

4 502

1 849

6 477

1 508

Götalands n slättbygder

6 468

8 057

3 824

2 325

5 760

1 788

Svealands slättbygder

5 624

10 365

4 389

6 000

4 666

1 489

Götalands skogsbygder

6 006

2 430

3 858

1 261

5 355

389

M Sveriges skogsbygder

5 114

1 296

3 165

929

4 409

287

Nedre Norrland

3 607

108

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

6 593

33 850

4 067

15 060

6 181

6 989

2016

6 471

33 804

3 986

14 740

6 103

7 376

2015

6 346

33 879

3 996

14 581

6 027

7 639

2014

6 270

33 493

4 041

14 521

5 884

7 686

2013

6 238

33 723

4 097

13 640

5 798

7 872

2012

6 225

33 496

4 228

13 019

5 701

7 991


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.