Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5c. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

4 739

96

..

..

0112

..

..

..

..

0321*

6 199

109

..

..

0322*

..

..

..

..

0421*

4 264

213

..

..

0431*

4 498

155

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

0312

..

..

..

..

0321*

6 199

109

..

..

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

4 828

288

2 728

106

0421*

4 264

213

..

..

0422*

..

..

..

..

0431*

4 498

155

..

..

0521*

5 402

177

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

4 723

114

..

..

0513

6 233

303

..

..

0514

5 678

442

..

..

0515

5 606

444

2 939

114

0521*

5 402

177

..

..

0821*

4 701

199

2 778

101

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

4 793

152

3 598

116

0621*

4 136

117

3 210

99

0622*

4 034

75

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

4 136

117

3 210

99

0622*

4 034

75

..

..

0711

4 620

259

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2002–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 och 2016 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

5 743

489

..

..

0812

4 249

216

..

..

0813

4 753

122

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

4 701

199

2 778

101

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

4 559

292

..

..

0912

5 531

583

..

..

0913

4 572

190

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

5 159

375

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

5 799

107

..

..

1112

4 969

96

..

..

1121

..

..

..

..

1122

5 371

73

..

..

1123

6 378

101

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

..

..

..

..

1212

..

..

..

..

1213

..

..

..

..

1214

..

..

..

..

1215

7 234

174

..

..

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

..

..

..

..

1321*

6 403

391

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

5 978

430

..

..

1321*

6 403

391

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

5 629

95

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2002–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 och 2016 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

5 629

95

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

4 812

68

..

..

1512

5 437

167

4 362

80

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

4 891

120

3 834

100

1613

..

..

..

..

1614

5 068

199

2 858

114

1615

4 646

215

2 833

76

1616

5 025

229

3 259

136

1617

..

..

..

..

1621

5 330

210

..

..

1622

5 763

221

..

..

1623

5 744

221

4 669

70

1721*

..

..

..

..

1722*

5 581

147

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 581

147

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

5 323

75

..

..

1812

5 826

181

..

..

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

0431*

4 498

155

..

..

1821*

..

..

..

..

1911

5 604

109

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2002–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 och 2016 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

2 330

75

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2002–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 och 2016 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.