Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, oljeväxter

6a. Standard yield for yield survey districts in 2017, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

2 292

110

1 864

353

0112

..

..

1 797

178

0321*

2 263

255

2 045

669

0322*

..

..

..

..

0421*

3 027

158

1 547

280

0431*

..

..

1 678

165

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

2 051

590

0312

..

..

..

..

0321*

2 263

255

2 045

669

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

1 878

487

1922*

..

..

1 987

102

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

2 706

179

1 996

182

0421*

3 027

158

1 547

280

0422*

..

..

2 031

403

0431*

..

..

1 678

165

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

3 469

850

1 909

136

0514

2 953

631

1 460

241

0515

2 897

285

1 602

490

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

3 580

77

..

..

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

4 055

731

..

..

0812

3 735

136

..

..

0813

3 261

75

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

3 105

263

1 733

77

0912

3 525

715

2 234

309

0913

3 287

123

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

3 973

295

1 944

111

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

4 379

168

..

..

1112

3 967

108

..

..

1121

4 362

666

..

..

1122

3 934

296

..

..

1123

3 161

438

1 718

127

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

4 123

797

..

..

1212

4 003

460

..

..

1213

3 375

225

..

..

1214

3 860

579

..

..

1215

3 554

684

..

..

1216

4 010

823

..

..

1221

..

..

..

..

1222

3 746

252

..

..

1321*

3 223

314

1 739

116

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

3 304

227

1 731

158

1321*

3 223

314

1 739

116

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

2 298

98


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

2 298

98

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

2 583

151

..

..

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

2 940

181

..

..

1613

..

..

..

..

1614

2 965

151

..

..

1615

2 446

203

1 889

78

1616

2 495

164

1 864

161

1617

..

..

..

..

1621

2 363

175

1 622

167

1622

3 049

595

1 875

287

1623

3 266

469

1 600

189

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 488

104

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

1 670

136

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 488

104

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

1812

2 685

211

2 090

497

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

1 405

230

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

2 031

403

0431*

..

..

1 678

165

1821*

..

..

1 405

230

1911

..

..

1 765

564

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

1 878

487

1922*

..

..

1 987

102


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.