Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, potatis och sockerbetor

8. Standard yield for yield survey districts in 2017, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

..

..

..

..

0112

..

..

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

..

..

0312

..

..

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

20 849

70

..

..

..

..

2121*

20 956

227

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

..

..

0513

39 362

709

..

..

..

..

0514

45 514

99

..

..

..

..

0515

..

..

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

..

..

0621*

28 774

134

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

25 843

110

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

28 774

134

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

41 457

192

43 581

314

 

 

0812

..

..

..

..

..

..

0813

..

..

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

..

..

..

..

..

..

0912

30 479

228

..

..

..

..

0913

34 584

251

..

..

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

28 202

85

37 496

534

63 282

1 377

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

36 277

573

41 836

608

63 729

2 298

1112

41 691

135

41 532

293

55 837

589

1121

38 314

426

40 698

176

68 333

6 041

1122

..

..

..

..

63 777

2 190

1123

36 938

226

..

..

60 404

2 061

1124*

31 920

108

..

..

60 359

285

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

39 297

254

..

..

69 595

5 392

1212

44 579

133

..

..

64 413

2 363

1213

..

..

32 183

89

61 490

1 208

1214

41 314

146

..

..

69 954

3 914

1215

39 951

488

..

..

62 130

2 923

1216

..

..

..

..

65 834

4 177

1221

..

..

..

..

..

..

1222

35 847

592

..

..

63 868

1 992

1321*

41 050

829

..

..

63 517

1 405

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

31 920

108

..

..

60 359

285

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

34 229

297

..

..

..

..

1321*

41 050

829

..

..

63 517

1 405

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

25 843

110

..

..

..

..

1612

35 998

219

..

..

..

..

1613

..

..

..

..

..

..

1614

..

..

..

..

..

..

1615

37 686

246

..

..

..

..

1616

..

..

..

..

..

..

1617

..

..

..

..

..

..

1621

32 710

261

..

..

..

..

1622

34 884

179

..

..

..

..

1623

34 750

241

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

28 379

172

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

10 175

132

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

..

..

1812

33 434

342

..

..

..

..

1813

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

1911

..

..

..

..

..

..

1912

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

20 849

70

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

10 175

132

..

..

..

..

2011

30 194

344

..

..

..

..

2012

32 927

314

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

22 552

134

..

..

..

..

2121*

20 956

227

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

27 221

143

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

27 221

143

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

19 167

148

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

23 016

218

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

20 200

186

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

16 279

325

..

..

..

..

2512

22 063

158

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.