Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, majs och åkerbönor

9. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2017, grain maize and field beans

 

Område

Majs

Åkerbönor

Tioårsmedelvärde

 

Tioårsmedelvärde

 

kg/ha

Antal företag 1)

kg/ha

Antal företag 1)

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

Uppsala

..

..

 

..

..

 

Södermanlands

..

..

 

..

..

 

Östergötlands

..

..

 

3 305

422

 

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

Kalmar

..

..

 

..

..

 

Gotlands

..

..

 

..

..

 

Blekinge

..

..

 

..

..

 

Skåne

6 508

201

 

3 297

176

 

Hallands

..

..

 

3 148

115

 

Västra Götalands

..

..

 

3 184

867

 

Värmlands

..

..

 

..

..

 

Örebro

..

..

 

..

..

 

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 720

188

 

3 461

218

 

Götalands mellanbygder

..

..

 

..

..

 

Götalands n slättbygder

..

..

 

3 213

1 127

 

Svealands slättbygder

..

..

 

2 798

508

 

Götalands skogsbygder

..

..

 

2 906

234

 

M Sveriges skogsbygder

..

..

 

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2017

6 526

280

 

3 800

3 087

 

2016 2)

6 691

188

 

2 914

1 841

 

2015 2)

6 660

184

 

2 765

1 671

 

2014 2)

6 460

178

 

2 641

1 440

 

2013 2)

6 562

161

 

2 885

1 076

 

2012 2)

6 476

164

 

2 656

887

 


Anm. Vattenhalt: Majs 14,0 % och åkerbönor 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Åren 2012–2016 för majs och åren 2012–2013 för åkerbönor har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.