Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

10. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2017, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 445

166

902

121

4 462

164

Uppsala

3 261

256

1 960

182

5 192

253

Södermanlands

3 267

248

2 058

192

5 328

246

Östergötlands

3 227

375

2 365

332

5 556

395

Jönköpings

3 254

366

2 281

315

5 503

399

Kronobergs

3 249

187

2 254

182

5 574

199

Kalmar

3 396

321

2 508

301

5 986

335

Gotlands

3 875

230

2 602

210

6 440

252

Blekinge

3 830

115

2 261

100

6 181

128

Skåne

3 769

657

2 636

567

6 360

687

Hallands

3 437

294

3 491

247

6 899

309

Västra Götalands

3 212

976

2 582

846

5 686

1 000

Värmlands

3 066

349

1 245

201

4 279

321

Örebro

3 372

192

1 761

126

5 176

174

Västmanlands

3 544

137

1 482

79

5 069

118

Dalarnas

3 379

219

1 476

133

4 860

180

Gävleborgs

3 304

294

1 469

200

4 762

287

Västernorrlands

3 262

227

1 016

151

4 295

196

Jämtlands

3 296

165

..

..

4 236

138

Västerbottens

2 847

316

1 384

223

4 221

286

Norrbottens

2 875

147

..

..

4 100

132

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 851

387

3 514

320

7 299

369

Götalands mellanbygder

3 904

721

2 765

642

6 634

672

Götalands n slättbygder

3 326

652

3 063

544

6 363

614

Svealands slättbygder

3 437

1 057

1 765

728

5 160

936

Götalands skogsbygder

3 253

1 641

2 274

1 400

5 446

1 547

M Sveriges skogsbygder

3 124

593

1 352

341

4 496

491

Nedre Norrland

3 234

634

1 192

456

4 464

509

Övre Norrland

2 863

518

1 287

381

4 134

416

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

3 341

6 175

2 094

4 942

5 400

6 138

2016

3 272

6 002

2 015

4 466

5 256

5 878

2015

3 251

6 067

1 904

4 282

5 118

6 037

2014

3 224

6 115

1 848

4 302

5 041

6 086

2013

3 248

6 142

1 829

4 293

5 047

6 260

2012 3)

3 079

3 700

2 010

2 527

5 163

4 035


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.

3) År 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.