Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, höstvete och vårvete

11a. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2017, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 366

103

689

4 172

109

208

Uppsala

5 846

103

1 410

4 560

107

808

Södermanlands

5 774

102

1 190

4 612

107

466

Östergötlands

6 666

102

1 979

5 061

114

438

Jönköpings

5 585

105

143

..

..

..

Kronobergs

5 167

103

109

4 425

103

168

Kalmar

6 621

101

920

4 586

105

270

Gotlands

5 741

103

780

4 448

103

452

Blekinge

6 741

101

362

6 037

100

158

Skåne

7 823

100

3 887

5 763

104

861

Hallands

6 546

102

615

5 003

104

446

Västra Götalands

6 095

103

2 309

4 482

117

682

Värmlands

5 356

106

258

..

..

..

Örebro

5 959

101

745

5 139

104

567

Västmanlands

5 637

104

854

4 515

106

601

Dalarnas

4 880

108

212

3 830

120

140

Gävleborgs

4 574

106

93

3 926

107

198

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 870

100

3 366

5 642

103

1 055

Götalands mellanbygder

6 852

101

2 654

4 983

104

947

Götalands n slättbygder

6 435

103

3 778

4 848

119

805

Svealands slättbygder

5 722

103

5 049

4 674

107

2 723

Götalands skogsbygder

5 908

104

1 137

4 294

107

650

M Sveriges skogsbygder

5 294

104

574

4 108

116

353

Nedre Norrland

..

..

..

3 803

104

221

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2017

6 632

102

16 295

4 799

109

6 805

2016

6 494

102

16 246

4 727

109

6 442

2015

6 407

102

16 252

4 721

109

6 196

2014

6 321

102

16 627

4 753

109

6 531

2013

6 228

102

17 115

4 753

108

6 044

2012 3)

6 215

102

10 560

4 604

109

3 556


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) År 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.