Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, råg och höstkorn

11b. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2017, rye and winter barley

 

Område

Råg

Höstkorn

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

5 153

106

187

..

..

..

Södermanlands

5 114

116

104

..

..

..

Östergötlands

6 386

102

375

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

5 045

109

127

5 526

100

487

Gotlands

4 870

114

121

5 133

100

521

Blekinge

..

..

..

5 022

100

81

Skåne

6 759

101

1 274

6 263

100

662

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

5 585

112

398

5 365

101

247

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 985

102

782

6 290

100

495

Götalands mellanbygder

6 293

103

740

5 503

100

1 229

Götalands n slättbygder

5 970

107

722

5 630

100

375

Svealands slättbygder

5 088

110

600

..

..

..

Götalands skogsbygder

5 582

112

116

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

4 564

107

95

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

6 236

105

3 013

5 681

100

2 420

2016

6 098

105

3 114

5 546

100

2 109

2015

5 945

105

3 224

5 494

100

1 893

2014

5 855

105

3 339

5 389

100

1 715

2013

5 754

106

3 351

5 244

100

1 713

2012 3)

5 883

106

2 053

5 162

100

1 371


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) År 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.